Tarieven

Jacqueline Huijs, zijn wie je bent

Tarieven 2020

 

De kosten voor gesprekken / trajecten worden door meerdere factoren bepaald,
o.a. aantal sessies,  locatie, reistijd en –kosten.

Particulier tarief:  uurtarief € 95,-
Zakelijk tarief, coachingstraject (intake en 6 gesprekken): € 1270,-.
Locatie:  Spoorweg 10 Hegelsom
Vanaf 2020 zijn onze individuele ondersteuningsdiensten vrijgesteld van BTW.

Training: uurtarief € 135,- (excl. BTW)

Voor langdurige trajecten en teamcoaching maken we graag een voorstel op maat. 

 

 

 


 

 

Vergoedingen

Via uw werkgever

Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coachtraject als veel effectiever ervaren. Informeer bij je werkgever.

Via de Arbo-dienst

Bijv. in het kader van burn-out preventie.
Informeer bij de ARBOdienst / bedrijfsarts.

Via de belasting

Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kan het zijn dat je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten kunt aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die u nodig heeft voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid.
De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.
Informeer bij de belastingdienst naar de mogelijkheden.

Via de ziektenkostenverzekering

Omdat we zijn aangesloten bij het overkoepelend orgaan de RBCZ
(Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg), licentie nr. 190302R,  worden onze activiteiten 
(gedeeltelijk) vergoed door de zorgverzekering.
Psychosociale begeleiding, verliesbegeleiding, coaching  valt niet onder primaire ziektekosten en worden daardoor meestal niet (geheel) vergoed. Het wordt door een zorgverzekeraar vaak vergoed onder de noemer counseling, psychosociale hulpverlening of alternatieve behandelingen.
Check eerst uw polis om te zien welke vergoedingen en voorwaarden voor u gelden.

Via het PGB

Mensen met een PersoonsGebondenBudget kunnen in een aantal gevallen de kosten via PGB vergoed krijgen.

Via het UWV

Als je een arbeidsongeschiktheids-uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie. Je kunt met je UWV een Individuele Reintegratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan je beschikbaar waarmee u uw coachingstraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV of informeer bij het UWV naar de mogelijkheden.

Via uw gemeente (WMO)

De WMO is bedoeld voor mensen die hulp nodig hebben om thuis te kunnen blijven wonen.  Dit zijn bijvoorbeeld mensen die niet zelfstandig kunnen functioneren of mensen die niet kunnen participeren in de maatschappij. De WMO biedt een groot aantal vormen van hulp en ondersteuning aan burgers.

Cliëntondersteuning is ondersteuning met informatie, advies en algemene ondersteuning die bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie van de cliënt. Doel is het versterken van het zelf regisserend vermogen van inwoners.
Informeer bij het WMO-loket van je gemeente naar de mogelijkheden.