Och hoe lastig kan het toch zijn om ander gedrag te vertonen, zowel in de persoonlijke als professionele sfeer. Als de wereld om je heen verandert, andere verwachtingen ontstaan en je merkt dat jouw ouwe gouwe antwoord niet meer past. Als je een ander antwoord moet geven en als het niet de vraag is óf je dat wilt/kunt maar hóé je dat gaat doen omdat het om professioneel handelen gaat en het ‘gewoon’ bij je functie past. En als je dat antwoord nog niet weet. Wat kom je dan tegen van jezelf? Onzekerheid, Frustratie, Boosheid, Twijfel, (….), en hoe ben je in staat om daarmee om te (leren) gaan en professioneel te handelen?
(Zelf-) reflectie. Prachtig.